WIJ MAKEN WERK VAN DUURZAAMHEID

Over ons

Wij zijn er van overtuigd dat het verduurzamen van de gebouwde omgeving noodzakelijk is voor behoud van een leefbare planeet. De vastgoed- en asset managementsector moet verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor het versneld behalen van de doelstellingen uit het Parijsakkoord en de Green Deal: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en een 100% CO2-neutrale samenleving in 2050. Wij geloven dat gezonde duurzame gebouwen een positieve impact hebben op de ontwikkeling van steden en bijdragen aan het realiseren van sociale evenwichtige communities.

Asset management en Advies

ECHT Estate is een asset management en adviesorganisatie die werkt aan versnelling van de transitie naar duurzame en veerkrachtige, inclusieve en veilige steden met een positieve, evenwichtige en resultaatgerichte aanpak met aandacht voor mens, samenleving en onze omgeving. Wij streven ernaar om de manier waarop vastgoed wordt ontwikkeld en gemanaged te transformeren met een sterke focus op ecologie, energie, circulariteit, rendement en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij nemen regie

Als asset management en adviesorganisatie zijn onze activiteiten gericht op het optimaliseren van de prestaties en waarde van vastgoed over de gehele levenscyclus. Wij richten ons op aankoop en acquisitie, waarde optimalisatie, portefeuille strategieën en voeren regie over het operationeel, commercieel, maatschappelijk en financieel management. Kennis, ervaring, netwerk en innovatieve technologie zetten wij in om onze doelen te bereiken.

De bebouwde omgeving moet duurzamer

Om de afspraken uit het Parijsakkoord en de Green Deal te halen, zullen we in de gebouwde omgeving ook grote stappen moeten zetten. Op dit moment wordt circa 37% van de energie wereldwijd daar gebruikt. Daarnaast zorgt nieuwbouw en renovatie voor een additionele 12 Mton aan CO2-uitstoot per jaar, 6,4% van het huidige Nederlandse totaal. Het versneld verduurzamen is daarom een belangrijke stap voor ons. Als ondertekenaar van de Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council is onze ambitie de gebouwde omgeving al in 2040 Paris Proof te maken.

Sustainable Development Goals

Naast het voldoen aan klimaatwetgeving zijn wij ook actief bezig met het terugdringen van Earth Overshoot Day en het realiseren van de VN Sustainable Development Goals (SDGs). De uitdagingen zijn groot, maar het biedt kansen voor innovatie, samenwerking en positieve verandering. Met ECHT Estate zetten we ons vooral in op SDG 11: het versnellen van de transitie naar duurzame, veerkrachtige, veilige en inclusieve steden en menselijke nederzettingen. Wij helpen organisaties kansen te pakken in een snel veranderende wereld en tonen aan dat dit hand in hand gaat met welvaart en welzijn.

Ook dit is ECHT Estate

ECHT Estate maakt onderdeel uit van ECHT Groep waaronder ook de bedrijven ECHT Regie in Transitie en ECHT Family Office vallen; allemaal bedrijven voor impactvolle projecten.

ECHT Regie in Transitie is een transitiebureau en versnelt de energietransitie richting een groene en duurzame blauwe economie door te werken aan energieprojecten, zowel offshore als onshore, aan circulariteitsprojecten en door de natuur rondom deze projecten te versterken.

ECHT Family Office ontzorgt en ondersteunt vermogende families bij het beheren en laten groeien van hun vermogen met oog voor een goed rendement én meetbare en positieve impact op klimaat, milieu en samenleving.