WIJ MAKEN WERK VAN DUURZAAMHEID

Over ons

Wij zijn er van overtuigd dat het verduurzamen van de gebouwde omgeving noodzakelijk is voor behoud van een leefbare planeet. De vastgoed- en asset managementsector moet verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor het versneld behalen van de doelstellingen uit het Parijsakkoord: 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en een 100% CO2-neutrale samenleving in 2050. Wij geloven dat gezonde duurzame gebouwen een positieve impact hebben op de ontwikkeling van steden en bijdragen aan het realiseren van sociale evenwichtige communities.

Asset management en Advies

ECHT Estate is een asset management en adviesorganisatie die werkt aan versnelling van de transitie naar duurzame en veerkrachtige, inclusieve en veilige steden met een positieve, evenwichtige en resultaatgerichte aanpak met aandacht voor mens, samenleving en onze omgeving. Wij streven ernaar om de manier waarop vastgoed wordt ontwikkeld en gemanaged te transformeren met een sterke focus op ecologie, energie, circulariteit, rendement en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij nemen regie

Als asset management en adviesorganisatie zijn onze activiteiten gericht op het optimaliseren van de prestaties en waarde van vastgoedbeleggingen over de gehele levenscyclus. Wij richten ons op aankoop en acquisitie, waarde optimalisatie, portefeuille strategieën en voeren regie over het operationeel, commercieel, maatschappelijk en financieel management. Kennis, ervaring, netwerk en innovatieve technologie zetten wij in om onze doelen te bereiken.

De bebouwde omgeving moet duurzamer

Met onze aanpak richten wij ons op het halen van de afspraken uit het Klimaatakkoord; 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en een 100% CO2-neutrale samenleving in 2050. Dat betekent dat we in de gebouwde omgeving ook grote stappen zullen moeten zetten. Op dit moment wordt 37% van de energie daar gebruikt. Daarnaast zorgt nieuwbouw en renovatie voor een additionele 12 Mton aan CO2-uitstoot per jaar, 6,4% van het huidige Nederlandse totaal. Het versneld verduurzamen is daarom een belangrijke stap voor ons.

Sustainable Development Goals

Naast het Nederlandse Klimaatakkoord zijn wij ook actief bezig met het terugdringen van Earth Overshoot Day en het halen van de VN Sustainable Development Goals (SDGs). Met ECHT Estate zetten we ons vooral in op SDG 11: het versnellen van de transitie naar duurzame, veerkrachtige, veilige en inclusieve steden en menselijke nederzettingen.

Daarnaast dragen wij bij aan deze SDG’s:

Ook dit is ECHT Estate

Onze teamleden werken allemaal aan dezelfde doelstellingen. Dit doen we onder de naam ECHT Estate, maar ook vanuit andere labels. Dit biedt de mogelijkheid om effectiever te kunnen handelen en schakelen binnen de projecten waar wij aan werken. Een belangrijk label voor ons is ECHT. ECHT is een transitiebureau gericht op de energietransitie en de expertise thema’s Energie, Ecologie, Circulariteit, Human Capital en Transitie.