Projecten met duurzame impact

Onderdelenloods

De aanhuur van een duurzame vestigingslocatie

In opdracht van een Nederlandse scaleup in de consultancysector heeft ECHT Estate een vestigingsplaats onderzoek uitgevoerd en nieuwe huisvesting geselecteerd. Op basis hiervan zijn onderhandelingsgesprekken gevoerd en is een Green-Lease huurovereenkomst gesloten voor een nieuwe kantoorruimte, inclusief prestatie indicatoren op het gebied van duurzaamheid. In 2024 zal de scaleup intrek nemen de duurzaam gerenoveerde ‘jaren 50’ onderdelenloods van de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht. De kantoorinrichting wordt vormgegeven met alleen circulair toepasbare materialen.

Dit project heeft een positieve impact op: SDG11, SDG7, SDG8, SDG 9, SDG12, SDG17.

Brouwerijplein, Valkenswaard

De transformatie naar een duurzame zorglocatie

In opdracht van een particuliere belegger werkt ECHT Estate aan de business case voor een transformatie van de bestaande monumentale kantoorvilla naar een zorgconcept met nieuwbouw bestaande uit 26 hotelachtige studio’s. De beoogde transformatie zal duurzaam worden vorm gegeven waarbij ECHT Estate als initiatiefnemer een bemiddelende rol en een procesmanagement rol zal vervullen. Dit project start in 2024 en kent vervolg in de komende jaren.

Dit project heeft een positieve impact op: SDG11, SDG7, SDG8, SDG 9, SDG12, SDG17.

Eventlocatie Nederland

De transitie naar een toekomstbestendig duurzaam gebied

In opdracht van een Internationaal georiënteerde evenementenlocatie werkt ECHT Estate – in samenwerking met ECHT – aan de strategische advisering voor de transitie naar een toekomstbestendig duurzaam en inclusief gebied. Er wordt gewerkt aan diverse expertisethema’s, zoals bijvoorbeeld ESG, de gebouwde omgeving, ecologie, circulariteit, procurement, stakeholdermanagement en energie. De activiteiten hiervoor zijn gestart in 2023 en kennen een doorloop in de komende jaren.

Dit project heeft een positieve impact op: SDG11, SDG7, SDG8, SDG 9, SDG12, SDG17.

Flight Forum

De transitie naar een groener en levendiger gebied

De gebieden Eindhoven Airport, Flight Forum, Vliegbasis Eindhoven en Bedrijventerrein Eindhoven Airport ondergaan de komende jaren een transitie naar een duurzamer en dynamischer gebied. Carlo Welten is aangesteld als commercieel directeur bij Flight Forum C.V., een joint venture tussen gemeente Eindhoven en Schiphol Real Estate, om bij te dragen aan het realiseren van de gewenste transitie. De transitie is gericht op het verbetering van de levendigheid in het gebied, vergroening en het realiseren van functiemenging. Daarmee biedt Flight Forum straks, naast kantoren, ook ruimte aan onderwijs, zorg, laboratoria, ondersteunende functies en short stay wonen. In het gebied zijn nog 12 grondkavels uit te geven voor nieuwbouwontwikkelingen. De planvoorraad is nog ongeveer 50.000 m².

Dit project heeft een positieve impact op: SDG11, SDG7, SDG8, SDG 9, SDG12, SDG17.

Merin

Duurzaam Asset Management van een kantorenportefeuille

Merin is een Nederlands platform voor de verhuur van werkplekken (kantoorgebouwen). Merin gelooft dat een werkplek het beste in mensen naar boven moet halen. Daarom verhuurt Merin werkplekken waar mensen gelukkig, gezond en succesvol kunnen zijn. De missie luidt dan ook: “We create offices where people can be happy, healthy and successful”. Merin is zelf eigenaar van de gebouwen die worden verhuurd. Carlo Welten is ad interim aangesteld als Asset Manager voor de portefeuille in Oost, Zuid en Zuidwest Nederland en daarmee verantwoordelijk voor de commerciële, technische en administratieve operatie van de gebouwen in dat werkgebied.

Dit project heeft een positieve impact op: SDG11, SDG7, SDG12, SDG17.

Eindhoven Airport District

De transitie naar een levendige programmering

Het in kader van de gebiedsvisie Eindhoven Airport District 2040 wordt de komende jaren gewerkt aan het droombeeld van het gebied. In aansluiting op de gebiedsvisie zijn twaalf ambities geformuleerd en zijn er projectteams (taskforces) samengesteld die werken aan de concrete uitvoeringsagenda. De taskforces richten zich vooral op het realiseren van een internationale entree voor Brainport, een prettige werk- en leefomgeving, het verbeteren van de vindbaarheid en bereikbaarheid en het realiseren van een duurzaam en aan het veranderende klimaat aangepast werkgebied. Carlo Welten neemt namens Flight Forum C.V. zitting in de taskforce programmering die zich richt op het aantrekken van nieuwe en andersoortige bedrijvigheid en de juiste inpassing daarvan in het gebied.

Dit project heeft een positieve impact op: SDG11, SDG7, SDG8, SDG 9, SDG17.